Kız Kardeşlerim ile El Ele Projesi

Projeler

Kız Kardeşlerim ile El Ele, TÜKD İstanbul Şubesi bursiyerleri tarafından, dernek çatısı altında yürütülen, gönüllülük esasına dayalı, süreç ve sonuç odaklı bir sosyal sorumluluk projesidir.

Öğrencilerimizin bu projede yer alarak, ülkemizde okulu bırakmanın ve erken evliliklerin en yaygın olduğu 13-17 yaş aralığındaki genç kızlara ulaşmaları ve hayatlarına olumlu etkiler bırakmaları hedeflenmektedir. Diğer taraftan TÜKD bünyesinde parçası oldukları bir sivil insiyatifin kazanımlarını kendi yörelerindeki gençlere aktarmaları, ortak bir proje üzerinde çalışarak bilinçli, farkındalık sahibi, topluma ve çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamalarıdır.

Projenin ilk aşaması; bir çalışma grubunun oluşturulması, projenin bursiyerlere duyurulması ve daha çok tıp öğrenimi görmekte olan öğrencilerimizin katılımıyla yürütülecek olan proje için bir WhatsApp grubu kurulmasını içermektedir. Zoom üzerinden proje detaylarının anlatılmasının ardından, katılımcıların geç kızlarla iletişim konusunda uzman psikolog ve eğitimciler tarafından bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri, sonrasında ise kendi yörelerinden üç genç kız ile sohbet ortamlarında bilgi aktarımında bulunmaları gelmektedir. Öğrencilerimiz süreç boyunca birbirleriyle deneyimlerin paylaşacak, yardımlaşacak ve bilgi paylaşımında bulunacaklardır.

Proje özelinde hassasiyetle ele alınacak konular ve aktiviteler şunlardır:

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği,
  • Kadın sağlığı ve hijyeni,
  • Erken evliliğin kadın bedeni üzerindeki zararları,
  • Meslek veya beceri sahibi olmanın önemi,
  • Sosyal aktiviteler

 

Proje bitiminde, öğrencilerimiz hazırlayacakları raporda kendi grup çalışmaları hakkında bilgi verecek, değerlendirmelerde bulunacak ve katılımcı genç kızların proje hakkındaki kaleme aldıkları yazılara da yer vereceklerdir.