Geleceğe Umut Köprüsü Projesi

Projeler

Geleceğe Umut Köprüsü, TÜKD İstanbul Şubesi bursiyerleri tarafından dernek çatısı altında yürütülen, gönüllülük esasına dayalı, süreç ve sonuç odaklı bir sosyal sorumluluk projesidir. Yaz tatillerini geçirdikleri süre içerisinde kendi yörelerindeki öğrencilerle yapacakları çeşitli etkinlikler aracılığıyla, birer “rol model” olarak onların hayat ve hayallerini olumlu biçimde etkilemeyi ve aynı zamanda öğrencilerin geldikleri yöreler ile bağlarını pekiştirmeleri amaçlanmaktadır. Projenin hedef kitlesi, cinsiyet ayrımı yapmaksızın seçilen, sosyoekonomik olarak dezavantajlı, 10-13 yaş aralığındaki çocuklardır.
Birinci aşamada, proje grubunu oluşturan bursiyerlere proje içeriğine uygun temel bilgiler ve hedeflenen çocuklarla etkili iletişim kurabilmelerine yönelik uzman eğitimler vermekteyiz. İkinci aşamada, proje için gerekli bütçeyi oluşturmakta ve proje grubu bursiyerlerini destekçileriyle buluşturmaktayız. Üçüncü aşamada ise, bursiyerlerimiz kendi yörelerinden beş çocuğu belirleyip süreci başlatmaktadır. Süreç 7 aşamadan oluşmaktadır;
  1. Aile ve çocuklar ile tanışma,
  2. İlişki geliştirme,
  3. Kültürel faaliyetler,
  4. Oyun temelli öğrenme,
  5. Sosyal faaliyetler,
  6. Çevresel faaliyetler,
  7. Genel değerlendirme.
Sürecin bitiminde, proje grubu umut köprüleri kurdukları çocuklarla geçirdikleri zaman ve paylaşımlar hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlamakta, bilgi ve deneyimlerini ilgili platformlarda paylaşıp, ileriye dönük önerilerde bulunmaktadır.