Dostluk Köprüsü Burs Projesi

Projeler

Dostluk Köprüsü, TÜKD’nin kuruluş amacı olan kadının güçlenmesi, eğitimi ve karar mekanizmalarında yer alabilmesine yönelik, TÜKD İstanbul Şubesi tarafından 2011 yılından beri yürütülmekte olan bir burs projesidir.

Bursiyerlerimiz burs komitesi tarafından Türkiye genelinde üniversite sınavı sıralamasında ilk 5000’e ve İstanbul’daki en iyi devlet üniversitelerinden birine girme başarısı gösterenler arasından özenle seçilmektedir. Burs verenlerimiz ise, seçilen öğrencilerle birebir mentorluk ilişkisi çerçevesinde bir araya gelmektedir. Proje çatısı altında, 12 ay sabit burs desteğinin yanısıra, öğrencilerimizin hayata her anlamda donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmeleri için eşzamanlı olarak kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. Gençlerin sıkıntılarını paylaşabilmeleri ve yabancı oldukları bir büyük şehirde kendilerini yalnız hissetmemeleri için bir yetişkin veya dost aileyle aralarında bağ kurmaları, her ayın ilk Cumartesi günü burslarını almak üzere şubemizde toplanarak birbirleriyle iletişime geçmeleri ve büyük bir aile olarak kenetlenmeleri için ortam yaratmaktayız.

İstanbul Şube Akademi kapsamında ise, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarıyla haftalık bazda eğitim, etkinlik ve sohbet programları gerçekleştirmekteyiz. Farklı düzeylerde İngilizce ve Fransızca dil eğitimlerinin yanısıra, sanat etkinlikleri kapsamında müze ve galeri ziyaretleri yapmakta, tiyatro, opera, bale gösterilerine toplu katılım imkanı sunmaktayız. Şehir hayatına adaptasyon ve eğitimleri süresince öğrencilere ev eşyası, giysi, kitap ve mezuniyet yardımları ile sağlık, ailevi veya idari herhangi bir problem karşısında gerekli destek, iş ve staj bulma konularında yardımcı olmaktayız.

2020 yılına damgasını vuran Covid 19 pandemisinin ülkemizi etkilemeye başlamasıyla, bursiyerlerimizin bu sürecin yarattığı duygusal zorlukları aşmalarına yardımcı olmak adına eğitim ve buluşmalar düzenlemekte, ihtiyaçlarını gidermek üzere tablet, bilgisayar, telefon ve internet paketinin yanısıra maddi destek sağlamaktayız.

Proje İşleyişi

1. Her yıl projenin kurallarına uygun bursiyerlerin burs komitesi tarafından titizlikle seçimi
2. Seçilen bursiyerlerin burs verenler ile eşleştirilmesi ve aralarında iletişim kurulması
3. Her ayın ilk Cumartesi günü şubemizde yapılan öğrenci buluşmalarının organizasyonu
4. Bu toplantılarda yer alacak konuşmacıların ve konuların seçimi
5. Dil ve diğer eğitici çalışmaların ve eğitmenlerinin seçimi
6. Bursiyerlere sunulacak etkinliklerin mali bilançosunun çıkartılması ve sponsorlar aranması
7. Öğrencilerin çeşitli sorunlarının çözümü için değişik çevrelerle iletişime geçilmesi

Proje şartları:

Bursiyer öğrencilerin burslarının devam edebilmesi için dernek tarafından konulan kuralların kabul edilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda;

  • Bursiyerlerin burs veren ile düzenli iletişim halinde olması, gelişmelerden haberdar etmesi beklenmektedir.
  • Burs veren bağış yapıp başka bir sorumluluk yüklenmek istemezse devreye şube yönetimi girmekte ve mentorluk görevini üstlenmektedir. Bu durumda öğrenci sadece derneğe karşı sorumludur.
  • Öğrencilerin derneğin düzenlediği etkinliklere katılımı ve kişisel profillerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Proje fonlama:

  • Burs verenler
  • Bağışlar
  • Şube etkinliklerinden sağlanan gelirler