Anadolu’da Çocuklarım Var (AÇV) Projesi

Projeler

TÜKD İstanbul Şubesi Dostluk Köprüsü projemizde yer alan öğrencilerimiz, kendi yörelerindeki çocuklara ilham olmak, yaşamlarına anlam katmak için yola çıkıyorlar.

AÇV, öğrencilerimizin hedef ve sonuç odaklı sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlamak ve onların kendi yörelerindeki 10-14 yaş grubundaki öğrencilere rol model olma, eğitimlerinde sürekliliği sağlama ve geliştirme amaçlı bir projedir.

Okulu bırakmanın en yoğun olduğu bu yaş aralığındaki sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı çocuklara yönelik projenin ilk aşaması; çalışma grubundaki gönüllü öğrencilerimizin belirlenmesi, ihtiyaç duyacakları bilgiyi almalarını sağlayacak eğitimlerin verilmesi, yaz aylarında iletişime geçilecek üçer küçük kardeşin belirlenmesi ve onlarla geçirilecek iki haftalık buluşmaların planlanmasıdır.

Öğrencilerimiz, ilk tanışmada çocuklara ve ailelerine kendilerini ve TÜKD’yi tanıtacaklar. Kardeşleriyle yapacakları çalışmalar ise onlara rol model olma, ilgi alanlarını fark etme ve hayatı keşif sırasında yol gösterme odaklı olacaktır.

Kültürel, çevresel ve sosyal bilgiler, alınmış olan eğitimler doğrultusunda ve en uygun şekilde çocuklara aktarılacaktır. Toplumsal eşitlik başta olmak üzere, kadın erkek eşitliği, eğitimin ve meslek edinmenin önemi, çevre duyarlılığı gibi konular ele alınacak; oyunlar, piknik, müze ve kütüphane ziyaretleri, bitki dikimi, atık toplama, hayvanlarla dostluk kurma gibi çeşitli etkinliklerle desteklenecektir.

Proje sonunda öğrencilerimiz çalışmalarını raporlayarak derneğimize ve proje sponsoruna sunacaktır.